Neograničeni kilometri

Neograničeni kilometri

Neograničeni kilometri važe za:

  • sve klijente
  • svaku kategoriju
  • svaki najam

Predjeni kilometri uračunati su u cenu najma i ne naplaćuju se posebno.