Produženje najma

Produženje najma

Najam je moguće produžiti samo uz našu saglasnost. Potrebno je da nam nameru da želite da produžite najam javite i dodjete u našu poslovnicu radi sklapanja novog ugovora.

Samovoljno produženje najma nije dozvoljeno.